Chính sách quay đầu và đổi trả sản phẩm tại Win Luxury.

58 / 100

chinh sach doi tra

Chính sách bán lại đối với sản phẩm mua tại cửa hàng:

01. Đồng hồ mới trừ 35% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng thỏa thuận tỷ lệ theo giá thị trường từ 40% trở lên.

02. Đồng hồ cũ trừ 15% trong vòng 6 tháng đầu, sau 6 tháng từ 20% trở lên.

03. Trong trường hợp khách bán lại ngay sau khi mua cụ thể là trong ngày sau khi nhận sản phẩm, khách sẽ bị trừ 5% cộng phí vận chuyển hoặc các phí khác phát sinh trong quá trình mua bán trước đó. (Nếu sản phẩm mua mới 100% thì tình trạng trả lại phải như lúc bán mới 100% nếu k sẽ áp dụng trường hợp số 01)

Chú ý: Để đảm bảo được giá bán lại hoặc đổi các như quy định còn phải căn cứ vào tình trạng của sản phẩm khi bán lại hoặc đổi các.

Yêu cầu bắt buộc trước khi bán lại hoặc đổi các:

Nếu sản phẩm đảm bảo tính nguyên vẹn, nguyên zin, không thay tháo linh kiện, không sửa chữa gây hỏng hóc, hoặc trong quá trình sử dụng: sử dụng không đúng cách dẫn đến giảm giá trị của sản phẩm như ban đầu, thiếu các phụ kiện đi kèm khi bán ra thì tùy theo mức độ để thỏa thuận hoặc có thể từ chối mua lại hoặc quay đầu.

Sản phẩm trước khi bán lại hoặc đổi các cần phải được kiểm tra lại qua người có chuyên môn để đủ dữ kiện ra quyết định định giá được sản phẩm cũng như tính được rủi ro nếu phải sửa chữa thay tháo để bán ra thị trường.

Nếu khách hàng ở xa thì yêu cầu khách hàng chuyển hàng về cửa hàng hoặc chuyển hàng qua đơn vị cửa hàng chỉ định để làm công tác thẩm định trước khi định giá sản phẩm.

Chú ý: Những sản phẩm không quay đầu là đồng hồ Nga, vàng khối Nga cổ (trừ những con cực đặc biệt, có tính sưu tầm cao), đồng hồ Thuỵ Sỹ cỏ, đồng hồ nữ ( trừ những con nữ thương hiệu cao cấp)